Kun med Skimill kan du trene effektiv og moderne staketeknikk innendørs

Skimill

Skimill
Skimill™ er et unikt treningsapparat utviklet og patentert i Norge.

Skimill
Siste modell av Skimill har flere betydelige forbedringer sammenlignet med Skimill 1 og 2. Den har bl.a. stivere og mer stabil ramme, og helt annen type bånd og stavpigger. På tidligere modeller ble både bånd og pigger relativt raskt utsatt for stor slitasje. Konsekvensen var glipptak eller hyppig erstatning av bånd og pigger. På Skimill 3 har vi funnet fram til bånd og pigger med svært godt feste og svært liten slitasje. Båndtypen er også en god del mykere og gir dermed mindre belastning fra støt. Sammenlignet med rulleskipigger på asfalt er støtene betydelig mindre belastende. I tillegg produserer denne modellen betydelig mindre støy.


Montering
Stakemaskinen Skimill består av to rullerende bånd (møller), en plattform til å stå på mellom de to møllene, og computer med feste.

Den monteres ved å koble kabelen i computerstangen til computeren, og for deretter å skru computeren til stangen med fire stjerneskruer. Deretter skrus plattformen på de to møllene med fire skruer, kabelen i computerstangen kobles til sensorkabelen, og til slutt skrus computerstangen til plattformen med to skruer.

Alle Skimill som leveres ut er testet og har justerte bånd slik at motstanden er lett. Rullemotstanden kan reduseres noe fra utgangspunktet ved å slakke båndene. For å øke motstanden, for eksempel hvis du vil trene spesifikk styrke, skrus de to skruene i endene på hver mølle med klokken. Skrus skruene en hel runde øker motstanden ganske mye. Her må du prøve deg litt fram for å finne din ønskede motstand.

Husk imidlertid på å skru like mye på hver skrue slik at båndet går rett. Er skruene justert forskjellig kan båndet trekke over til siden. Juster eventuelt med skruene bak og foran slik at båndene går rett igjen.

Også VO2Maks
Intervalltrening, for eksempel mye omtalte 4x4 VO2Maks med puls på 92-95% slik som noen definerer det, er ekstremt effektiv innetrening på kort tid. Maksimalt oksygenopptak korrelerer veldig høyt med prestasjon i langrenn. Som innetreningsalternativ er derfor denne treningsformen veldig attraktiv. Du får både kondisjon, styrke og teknikk i samme økt. I tillegg blir ikke økten så lang, og dermed lettere å gjennomføre.

Spesifikk styrketrening med Skimill
For å kunne trene stakestyrke ute, enten på ski eller rulleski, må man stake i motbakke. Tung styrketrening krever bratt motbakke og dermed teknikk som ikke stemmer særlig bra med den teknikken du benytter mesteparten av tiden du staker for eksempel i Birken eller Vasaloppet.

Med Skimill kan du trene veldig effektiv styrketrening med samme staketeknikk som du benytter mesteparten av tiden du staker på ski vanligvis.

Skimill for de som ikke kan eller vil trene på ski, løpe eller sykle
Noen kan eller vil ikke drive trening der man må bruke beina. For alle disse er Skimill et ekstremt godt hjelpemiddel. Med Skimill kan du trene styrke og bygge muskler i overkroppen svært effektivt ved å øke rullemostanden på båndene. Med på kjøpet får du at du blir betydelig bedre til å gå på ski. Mindre opplagt er det at med staking med Skimill kan du få den hjerte- og kondisjonstreningen du trenger. De beste stakerne på ski når faktisk makspuls med staking på flater hvis de ønsker det.

Bruk av Skimill
Noen trenger litt tid på å bli vant til å bruke Skimill. For noen kan det være litt vanskelig å treffe båndene med stavene, men etter noen minutters øving mestrer de fleste dette. Husk at når du mestrer dette har du allerede forbedret staketeknikken. For å få maksimalt ut av hvert stavtak må stavene peke i framdriftsretningen. Bommer du på båndene, eller du plasserer stavene i forskjellig vinkel hele tiden, går sannsynligvis en andel av kraften ut til siden og dermed ikke til framdrift.

Skimill må plasseres på et flatt golv. Ujevnheter kan forårsake vibrasjoner, særlig ved høy fart.

Vi anbefaler sterkt at Skimill plasseres på en gummimatte på gulvet. Dette reduseres støy og demper støtene når stavene treffer båndene.

Lett rullemotstand
For å trene lett og for eksempel simulere rolig langtur må motstanden være lett, slik som innstilling ved leveranse. Når båndet henger under møllen slik at det nesten er i kontakt med golvet er mostanden på det letteste. Bruk medfølgende silikonolje mellom bånd og plate for å redusere motstanden ytterligere.

Øke rullemotstanden
Typisk ved kortere intervaller eller ren langrennspesifikk styrketrening vil man øke motstanden. Dette gjøres enkelt ved å stramme båndene med justerskruene i endene på møllene. Husk å skru like mye på hver av de fire skruene. En hel skrueomdreining med klokken øker mostanden ganske mye. Her må du prøve deg fram slik at du får den motstanden du ønsker. Noen bruker tommestokk og måler avstanden mellom aksling på bakrullen og enden på møllen slik at denne er omtrent lik på alle fire steder.

Ved å bruke heveanretningen i front kan man simulere staking i motbakke, med maksimalt 5% stigning. Dette øker motstanden ytterligere.